Konsultasjon

Konsultasjoner foregår  etter timebestilling, i ordinær kontortid. Hjemmebesøk foregår kun etter avtale. De fleste timene er satt av med 15 – 20 min varighet. Hvis du vet at problemstillingen tar lenger tid, er det fint om du ber om dobbelttime. Ved småkirurgi som fjerning av føflekkker osv benyttes dobbeltime.

Ved telefonkonsultasjoner kan et gebyr forekomme

Vi forsøker det vi kan å redusere ventetid, men ber om forståelse for at akutt oppstått sykdom kan kreve omprioriteringer og føre til ventetid og forandringer i timelisten.

 

Øyeblikkelig hjelp-timer må bestilles samme dag på telefon, fra kl 08.30 på morgenen.

 

Ved førerkortfornyelse skal urinprøve leveres og et skjema for fornyelse fylles ut før konsultasjon. Skjema kan hentes hos oss.