Priser

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1 juli 2021 – 30 juni 2022

 

 

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin

 • Sykebesøk på dagtid/kveld

 • Tilegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte,

 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver

 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon)

Annet som ikke omfattes av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort:

 • Utskrift av journal

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes påløper et gebyr.

Alle våre priser er etter HELFO satser