Priser

Priser hos fastlegen gjeldende fra 1 juli 2016 – 30 juni 2017

 

 

Barn under 16 år er gratis. Automatisk frikort er innført fra 1. juni 2010.

 

 

Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

 • Konsultasjon hos allmennlege, spesialist i allmennmedisin:     152 kr

 • Sykebesøk på dagtid/kveld:     205/ 328 kr

 • Tilegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk:       49/48 kr

 • Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgiving v/fremmøte, bud:      54 kr

 • Tillegg for taking og innsending av blodprøver:      54 kr

 • Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenking og telling av hvite blodlegemer og mikroskopering av urin (uten legekonsultasjon):      54 kr

Annet som ikke omfattes av frikortordningen. Du må betale for dette selv om du har frikort:

 • Utskrift av journal:     85 kr

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:

 • Gynekologiske undersøkelser, enkle elastiske bind m.m:     60 kr

 • Spirometri, EKG, rektoskopi, enkel sårskift m.m:     90 kr

 • Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m:     127 kr

 • Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m:     171 kr

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt time eller ikke benyttes:     152 kr